Het plaatsen van een advertentie op deze site is gratis voor iedereen. Er zijn wel een paar regels. Zo moet de advertentie een duidelijke titel hebben. Het aangebodene of gevraagde moet met multihulls te maken hebben (heel ruim begrip). De CTC of een van haar leden is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook.
U wordt verzocht de advertentie zelf te verwijderen als het aanbod niet meer geldig is. Na een jaar gebeurt dat automatisch.

Contactinformatie
Produktinformatie