CTC-Nieuws

CTC-Nieuws is de naam van ons verenigingsmagazine. Het blad verschijnt elk kwartaal en bevat reisverslagen en zeilverhalen van leden en artikelen over het ontwerpen en bouwen van multihulls. Daarnaast informeert CTC-Nieuws de lezers over clubevenementen en zeilwedstrijden in de verschillende delen van het land. Uiteraard ontbreken de ontwikkelingen op technisch informatief gebied niet. Daarmee is het magazine onmisbaar voor de serieuze multihullzeiler.

Al ruim veertig jaar valt het magazine bij onze leden op de mat. In ons archief kunt u een aantal oude edities en artikelen downloaden.

Speciale uitgaven

Compilaties van het CTC-Nieuws van de eerste dertig jaar zijn samengebracht in CTC-Nieuws nummer 100 en nummer 175. Nummer 100 verscheen in 1986 en bevatte bijna honderd pagina’s. Tijdens het dertigjarig bestaan van de CTC in 1998 verscheen het jubileumnummer 175: een pil van 136 pagina’s multihullnieuws verspreid over verschillende rubrieken.

alleballastoverboord

Het boek ‘Alle ballast overboord’, verscheen in 2008. 170 bladzijden ‘multihulls only’: belevenissen, reizen, techniek, ontwerpen, geschiedenis en noem maar op. En natuurlijk barstensvol foto’s! Bestel het hier, zo lang de voorraad strekt.

Uw verhaal publiceren?

Wilt u een bijdrage leveren aan ons magazine? Dit kan door een artikel te schrijven, foto’s te sturen of suggesties te geven. Uw verhalen, artikelen en reacties stellen wij zeer op prijs! U kunt uw kopij sturen aan de redactie.