De CTC is een vereniging voor en door multihullzeilers. Binnen de vereniging zijn diverse taken onderscheiden: het bestuur, de regiocommissarissen en het secretariaat. Daarnaast zijn er teams die zich bezig houden met de website, het CTC-Nieuws, de Texel Rating (het meten en wegen van schepen) en de wedstrijden. De CTC heeft vier leden benoemd tot erelid. Hieronder vindt u namen van functionarissen, telefoonnummers en e-mailadressen. Stuur gerust een mailtje als u een vraag heeft. Weet u niet bij wie u moet zijn, dan is de webmaster het eerste aanspreekpunt.

Bestuur

Voorzitter
Jan Willem van Crevel
030 – 23 69 652

Secretaris
Ellenoor Brenninkmeijer
06 – 10 91 03 45

Penningmeesters
Roos Cox en Fetske de Glee

Algemeen bestuurslid
Harald Kemper
06 – 22 01 52 92
bestuurslid@ctcnederland.nl

Ledenadministratie

Ellenoor Brenninkmeijer
06 – 10 91 03 45

Internationale contacten

Nico Boon
050 – 577 85 05

Regiocommissarissen

Noord
Ronald Mors
0515 – 53 28 81

Midden
vacature

Zuid
Paul Hofman
06 – 53 35 28 09

Redactie
magazine en website

Ariella Bijl
036 – 53 84 225
redactie@ctcnederland.nl
Maarten Bakker
0318 – 43 12 12

Webmaster

Ariella Bijl
036 – 53 84 225